Urechea sufletului

Omul a șoptit: Doamne vorbește-mi!
Și o ciocârlie a început să cânte, dar omul nu a auzit.

Așă că omul a strigat: Doamne, vorbește-mi!
Și bubuitul tunetului a răsunat de la o margine a cerului la cealaltă, dar omul nu a ascultat.

Omul a privit în jurul său și a spus: Dumnezeule, dă-mi voie să Te văd!
Și o stea a strălucit scânteietoare, dar omul nu a observat-o.

Și omul a strigat: Doamne, arată-mi o minune!
Și o viață s-a născut, dar omul nu a știut.

Așa că omul a strigat în disperare: Doamne, atinge-mă ca să știu că ești aici!
La care Dumnezeu s-a aplecat și l-a atins pe om. Insă omul a dat cu mâna alungând fluturele, și și-a văzut mai departe de drum.

Nu sa -ți scape vreo binecuvântare, numai fiindcă nu o primești în felul în care o aștepți!

                                                                                                       
     (Gânduri primite pe mail)

Vă doresc ceea ce-mi doresc și mie: BINECUVANTARE!